Medlemsskap

For å kunne bli tilknyttet Norges Parkettsliperforbund, må en gulvsliper oppfylle følgende kriterier:

  • Ha minst 4 års uavbrutt virke i yrket
  • Ha en faglig innsikt i yrket og de ulike typer etterbehandlingsmåter som tilfredsstiller krav fastsatt i NPF´s lover
  • Ha en ryddig og ordnet økonomi og forretningsførsel, herunder innbetaling av skatter og avgifter
  • I tvistetilfeller, må hvert enkelt medlem forplikte seg til å rette seg etter den rapport som NPF´s skjønnskomité utferdiger på grunnlag av befaring.
  • Innrette seg etter NPF´s øvrige lover