ØSTFOLD

Norges Parkettsliperforbund

Etablert 1948

Medlemmer i Østfold


Brodahl og Jahren AS

Ryggeveien 157, 1570 Dilling

69 26 56 04

fritz@bjgruppen.no

https://brodahljahren.no/hjem/


Haftors Parkettsliperi

Julsedalen 30, 1628 Engelsviken

907 73 336

haftor@haftor.no

www.haftor.no


___________________________________________________________________________________________________________

Norges Parkettsliperforbund

Tlf: 22 92 43 20 - E-post: info@npsf.no