MEDLEMMER

Norges Parkettsliperforbund

Etablert 1948

Medlemmer

Ved å trykke på menypuktet får du opp en komplett liste over samtlige firmaer i hele Norge som er tilknyttet Norges Parkettsliperforbund.


Ved å trykke på knappen "Velg fylke", kommer det opp en liste over fylker i Norge. Her klikker du på det geografiske området som er interessant. Du kommer da til en side med samtlige medlemsbedrifter i dette fylket, sortert alfabetisk under kommunen de tilhører. Kommunene (med rød skrift) er også alfabetisk sortert. Du vil finne hvilke tjenester som tilbys, adresse, telefon, fax, e-post samt ev. link til deres nettsider.


Merk: Det er bare de fylker hvor det befinner seg bedrifter tilsluttet NPF som vil dukke opp under knappen "Velg fylke".


__________________________________________________________________________________________________________

Norges Parkettsliperforbund

Tlf: 22 92 43 20 - E-post: post@npsf.no