TELEMARK

Norges Parkettsliperforbund

Etablert 1948

Medlemmer i Telemark


Byggmester Magne Olesrud

Dillekås, 3650 TINN AUSTBYGD

97 11 05 11

magne@olesrud.no



_____________________________________________________________________________________

Norges Parkettsliperforbund

Tlf: 22 92 43 20 - E-post: info@npsf.no