Norges Parkettsliperforbund

Norges Parkettsliperforbund

Etablert 1948

Betror du gulvet ditt til hvem

som helst?

Velkommen til Norges parkettsliperforbund

Norges Parkettsliperforbund (NPF) ble stiftet 01.11.1949. Årsaken var primært mangelen av en sentral godkjenningsinstans eller mesterordning for parkett- og gulvslipere, samt at man ønsket å gi forbrukerne en garanti for et fagmessig utført arbeid. Gulvsliping er ikke ansett som et eget fag på linje med f.eks. maler- og murerfaget og har derfor ikke mesterordning og laugsordning slik som de fleste håndverkerfag. Resultatet er en bransje hvor det er svært vansklig for sluttbruker å orientere seg og velge en utøver man vet har den nødvendige fagkunnskap for å oppnå et vellykket resultat.


Av forbundets statutter fremgår bl.a. at man skulle arbeide for etableringen av en egen yrkesfaglig studieretning med avsluttende mesterprøve. Det har ennå ikke lykkes å få til en offentlig godkjenningsordning for gulvslipere og med den stadig økende aktiviteten i bygg og anlegg er derfor NPF´s rolle viktigere enn noensinne.


Norges Parkettsliperforbund skal ivareta bransjens og medlemmenes interesser overfor offentlige myndigheter og publikum. Forbundets høyeste organ er generalforsamlingen, mens den daglige drift ivaretas av forretningsfører etter fullmakt fra styret.

___________________________________________________________________________________________________

Norges Parkettsliperforbund

Tlf: 22 92 43 20 - E-post: post@npsf.no