Kvalitetsbevisst

Siden forbundets oppstart har kvalitet vært en av våre fokusområder. Vi vet at kvalitet skaper trygghet. Vi sørger for at våre produkter til en hver tid lever opp til dagens standard og krav.

Fornøyde kunder

Vi tror at den beste markedsføringen er fornøyde kunder, og kundens ønsker er derfor i fokus uavhengig av størrelse på jobben.

Solid samarbeidspartner

Vi har godt innarbeidede rutiner og et solid fotfeste i bransjen. Dette sammen med kontinuerlig utvikling gjør oss til en solid samarbeidspartner.

Medlemmer

Medlemmer i Akershus

Les mer ...

Medlemmer i Aust-Agder

Les mer ...

Medlemmer i Buskerud

Les mer ...

Medlemmer i Nordland

Les mer ...

Medlemmer i Oslo

Les mer ...

Medlemmer i Rogaland

Les mer ...

Medlemmer i Telemark

Les mer ...

Medlemmer i Vestfold

Les mer ...

Medlemmer i Østfold

Les mer ...

Medlemskap

Les mer ...

Vedlikehold

Les mer ...

Om oss

Om oss

Norges Parkettsliperforbund (NPF) ble stiftet 01.11.1949. Årsaken var primært mangelen av en sentral godkjenningsinstans eller mesterordning for parkett- og gulvslipere, samt at man ønsket å gi forbrukerne en garanti for et fagmessig utført arbeid. Gulvsliping er ikke ansett som et eget fag på linje med f.eks. maler- og murerfaget og har derfor ikke mesterordning og laugsordning slik som de fleste håndverkerfag. Resultatet er en bransje hvor det er svært vansklig for sluttbruker å orientere seg og velge en utøver man vet har den nødvendige fagkunnskap for å oppnå et vellykket resultat.

Av forbundets statutter fremgår bl.a. at man skulle arbeide for etableringen av en egen yrkesfaglig studieretning med avsluttende mesterprøve. Det har ennå ikke lykkes å få til en offentlig godkjenningsordning for gulvslipere og med den stadig økende aktiviteten i bygg og anlegg er derfor NPF´s rolle viktigere enn noensinne.

Norges Parkettsliperforbund skal ivareta bransjens og medlemmenes interesser overfor offentlige myndigheter og publikum. Forbundets høyeste organ er generalforsamlingen, mens den daglige drift ivaretas av forretningsfører etter fullmakt fra styret.

Kontakt oss

91 33 68 80
Olaf Knudsens vei 14, 3135 TORØD
Orgnr 819 059 942